fbpx

Anti-discriminatiebeleid

 

Wij willen werkzoekenden een eerlijke kans op werk geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Als bedrijf veroordelen wij elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook.